Categoriesອອກຂ່າວ

ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ ອອກ​ຊ​ອ່ງ SME Idol Target Magazine

ບຸກຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງ!!! ຈົນສາມາດສ້າງ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຂອງກັບແກ້ມຊັ້ນຍອດໃນລາວ !!!ມາຮູ້ຈັກກັບນັກທຸລະກິດໜຸ່ມໄຟແຮງ!

ທ່ານ “ຫຸມພັນ ໄຊຍະລາດ”(ໂທນີີ້) ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ “RentsBuy, Laovalue ແລະ ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ” ທີ່ຈະມາເຜີຍເລື່ອງລາວປະສົບການກ່ອນທີ່ຈະກາຍມາເປັນ “ຜະລິດຕະພັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ” ໃນປັດຈຸບັນ. @Tonylao SellsBuy ຢ່າລືມເຂົ້າໄປຕິດຕາມຊ່ອງ ລາຍການ Target Magazine Laos ໃນຢູທູບຕາມLink ນີ້໊: https://youtu.be/oNpKClvtz6Q#TargetSMEidols#EP8#TargetMagazine#RestsBuy#ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ#Laovalue