ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ມາເປັນຊື່ໂຮງຜະລິດອາຫານບົວຈັນ

"ເດີມແລ້ວພວກເຮົາແມ່ນພື້ນຖານຈາກຫລວງພະບາງ ບົວຈັນ ແມ່ນຊື່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຕອນທີເພິນຈາກຫລວງພະບາງມາຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າທີວຽງຈັນ ຢ້ານເພິນບໍຮູ້ຈັກຢູນຳ ສ່ວນຫລາຍລຸກກະມີແຕ່ເຮັດວຽກ ກໍ່ເລີຍ ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ເພີນຕາມຄວາມມັກຂອງເພີນເພາະເພິີນແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ເຮັດເຄື່ອງຂາຍ" ທ່ານຫຸມພັນກ່າວ

ກ່ອນຈະໄດ້ຊື່"ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ"

ໃຊ້ເວລາຄືດຊື່ສິນຄ້ານ້ີກະບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ເດືອນ ໃນການຄືດ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນ ບວກກັບຄວາມເຊີື່ອຖືຂອງຄົນລາວ ສັງເກດອອກມາໃຫ້ເປັນຊື່ດີໆ ແຮງໆ, ທຳອິດແມ່ນອອກມາເປັນຊື່ ຮານຸມານເກືອກຝູ່ນ, ຮານຸມານເກຶອກຂິີເຖົ່າ, ໄດ້ຕົ້ນແນວຄືດມາເປັນ ເສືອໂຄ່ງເກຶອກຝູ່ນ, ແລະ ຈື່ງກາຍມາເປັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟໃນທີສຸດ

ເປັນຫຍັງຈື່ງເປັນເສືອໂຄ່ງ?

ເຄີຍໄດ້ຍິນຜູ້ເຖົ້າບູຮານເພິ່ນເວົ້າ ແຕ່ກິ້ແຕ່ກ່ອນບໍ? ໄປມາທາງໃດໄກ ເພີນກະເວົ້າວ່າຍານເສືອຍ້ານເສືອ ຂະຫນາດແລ່ງງົວແລງຄວາຍໄວ້ ເສືອກະຍັງກະໂດດຂ້າມກອງໄຟມາກິນຄວາຍ ກິນງົວ ຂອງເພິ່ນ ກໍ່ເລີຍໄດ້ຊື່ນິ້ມາ ຫມົດເຫລົ້າຂາວຫລາຍແກ້ວເຕີບໃນວົງເຫລົ້າສົນທະນາ!

ປັດສະຍາ ແລະ ຄຸນນະສົມບັດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ສານຕໍ່ວັດທະນາທຳອາຫານລາວ

ບັນພະບູລຸດລາວໄດ້ສ້າງວັດທະນາທຳອາຫານລາວທີອຸດົມສົມບູນ ແລະພວກເຮົານຳມາສ້າງສັນຕໍ່ໂດຍແນວຄືດນະວັດຕະກຳໃຫມ່

ທຳ​ມະ​ຊາດ 100% ບໍ​ໃສ່​ສານ​ກັນ​ບູດ

​ຫນັງ​ງົວ ແລະ ຫນັງ​ຄວາຍ​ຈາກ​ໂຮງງ​ານ​ຂ້າ​ສັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ຊື້​ຕໍ່​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ກ​ແລະ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ທີ່​ລ້ຽງ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຈື່ງ​ໃຫ້​ລົດ​ຊາດ​ທີ​ແຊບ

​ທຸກໆ​ຫໍ່​ທີ​ທ່ານ​ຊື້

​ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮາກ​ຖານໃຫ້​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ດີ ທາງ​ໂຮງ​ງານ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຊ່ວຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດຂອງ​ຊາດ​ຕາມ​ແຮງ​ຂອງ​ໂຮງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

cropped-logo-final-La-transparent.png

ນິ​ຍາມ​ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ

ຫນັງຍຳຕົ້ນຕຳຫລັບຫລວງພະບາງ ຫລືໜັງເຄັມ ເປັນຂອງກັບແກ້ມທີ່ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວມາຕັ້ງແຕ່ບູຮານນະການ ໄດ້ມີການປະຫຍຸກໃຫ້ຮັບປະທານງ່າຍ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມແຊບແບບດັ່ງເດີມ ຜະລິດຈາກຫນັງຄວາຍຜ່ານຂະບວນການບົ່ມຫມັກໄດ້ມາດຕະຖານຖືກຕ້ອງຕາມສຸຂະອະນາໄມ

ເປັນ​ຫຍັງ​ຈື​ງ່​ລຸຍ​ໄຟ

​ທີ​ມາ​ກໍ່​ແມ່ນ​ໜັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໄປ​ຜ່ານ​ຄວາ​ມ​ຮ້ອນ​ຈົນ​ສຸກ ພ້ອມ​ຮັບ​ປະ​ທານ ກໍ່​ການ​ຂະ​ບວນ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຕາມ​ສູດ​ສະ​ເພາະ​ຈົນ​ສຸກ​ ນັ້ນ​ຄື​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ລຸຍ​ໄຟ

ການ​ເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ ກຽມ​ພ້ອມ​​ຫັນເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດຂະ​ຫນາດ​ກາງ

​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ສູ້​ຊົນ​ຫັນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ການ​ຈຳ​ຫນ່າຍ ແລະ ເພີ່ມ​ສິນ​ຄ້າ​ເຂົ້າ ເພື່ອ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂຮງ​ງານ​ຂະ​ຫນາດ​ກາງ ເພື່ອເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຫນື່ງ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້ການ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ

ທິມງານຂອງພວກເຮົາ

ທິມສ້າງສັນຄຸນນະພາບ

​ແມ່ ບົວ​ຈັນ ໄຊ​ຍະ​ລາດ
​ຜູ້​ຮ່ວມ​ກໍ່​ຕັ້ງ
​ທ ຫຸມ​ພັນ ໄຊ​ຍະ​ລາດ
​ຜູ້​ຮ່ວມ​ກໍ່​ຕັ້ງ
​ນາງ ອາ​ລຸ​ນີ
​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ ໂຮງ​ງານ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ
​ນາງ ທິບ​ພະ​ຈັນ ແກ້ວ​ລາ
​ຝ່າຍ​ການ​ຕະ​ຫລາດ ຮ້ານ​ມິ​ນິ​ມາດ ແລະ ຈັດ​ສົ່ງ