Categoriesຕຳ​ແຫ​ນ່ງ​ຫວ່າງ

ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ 1 ຕຳ​ແຫ​ນ່ງ (ເປີດ​ຮັບ)

ໂຮງຜະລິດອາຫານແປຮູບ ບົວຈັນ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ ລົງຕາມຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ຮ້ານມິນີມາດທົ່ວໄປ

 • ຄ​ຸນ​ນະ​ວຸດ
  • ຈົບຊັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕຣີ
  • ມີປະສົບປະການການຂາຍແມ່ນຈະພີຈາລະນາພິເສດ
  • ມີທັກສະການລົມຄົນ
  • ມີຄວາມຮັບພິຊອບສູງ
 • ຫ​ນ້າ​ວຽກ
  • ເຂົ້າ​ຫາ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍ ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ຮ້ານ​ຕຳ​ຕ່າງໆ
  • ການ​ຕະ​ຫລາດ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ແລະ ກາ​ນ​ຂາຍ ຝາກ ເຂົ້າຫາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ຝາກ​ຂາຍ​ຮ້ານ​ຕຳ​ຕ່າງໆ ຫລື ຮ້ານ​ມິ​ນີ​ມາດ​ຕ່າງໆ
  • ເຮັດລະບົບເກັບກຳບັນຊີລູກຄ້າ
  • ພົວ​ພັນ​ແລະມອບ​ຍອດ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຝ່າຍ​​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​
  • ຕິດ​ຕາມ​ເຄື່ອງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຮ້ານ ວາງ​ບິນ​ເກັບ​ເງິນ ແລະ ອື່ນໆ

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເງິນ​ເດືອນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ດີ​ໃຫ້​ ແລະ ເງິນຍອດ​ຂາຍ​ທີ​ຫ​ນ້າ​ສົນ​ໃຈ

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1.600.000-2.500.000ກີບຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ…..

ທ່ານ​ໃດ​ສົນ​ໃຈ​ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ໋ ໂທ​/ວອດ​ແອ​ບໂທ​/ວອດ​ແອ​ບ ,  ວັນ +856 20 96 629 299