Categoriesຕຳ​ແຫ​ນ່ງ​ຫວ່າງ

ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ 1 ຕຳ​ແຫ​ນ່ງ (ເປີດ​ຮັບ)

ໂຮງຜະລິດອາຫານແປຮູບ ບົວຈັນ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ ລົງຕາມຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ຮ້ານມິນີມາດທົ່ວໄປ

Categoriesຕຳ​ແຫ​ນ່ງ​ຫວ່າງ

ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍວຽກ​ຫ້ອງ​ການ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ 1 ຕຳ​ແຫ​ນ່ງ (​ເປີດ​ຮັບ)

ໂຮງຜະລິດອາຫານແປຮູບ ບົວຈັນ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ຜູ້​ຊວຍ​ການ​ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ ລົງຕາມຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ ຮ້ານມິນີມາດທົ່ວໄປ

Categoriesອອກຂ່າວ

ຢາກ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ລາວ ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃຫມ່​ຫລາຍ​ຂື້ນ ເພື່ອ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

“ຢາກ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ລາວ ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃຫມ່​ຫລາຍ​ຂື້ນ ເພື່ອ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ”

Categoriesໂຄ​ສະ​ນາ

ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ​ຫລຸດ​ຈາກ​ຄອກ​ມາ​ຢູ​ຮ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ທ່ານ ຫາ​ຊື້​ໄດ້​ຕາມ​ຮ້າ​ນາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍ​ແລະ​ຮ້ານ​ມິ​ນີ​ມາດ​ທົ່ວ​ໄປ

ກິນ​ກັບ​ຕຳ​ແຊບໆ

Categoriesຕຳ​ແຫ​ນ່ງ​ຫວ່າງ

ຕ້ອງ​ການຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ 1 ຕຳ​ແຫ​ນ່ງມີທີ່ພັກໃຫ້ (ປີດ​ຮັບ)

ໂຮງຜະລິດອາຫານແປຮູບ ບົວຈັນ ກຳລັງມີການຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ ແລະ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫລາດຂາຍຍ່ອຍ ພວກເຮົາຈື່ງຕ້ອງເພື່ມການ

Categoriesອອກຂ່າວ

ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ເສືອໂຄ່ງລຸຍໄຟ ອອກ​ຊ​ອ່ງ SME Idol Target Magazine

ບຸກຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງ!!! ຈົນສາມາດສ້າງ ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຂອງກັບແກ້ມຊັ້ນຍອດໃນລາວ !!!ມາຮູ້ຈັກກັບນັກທຸລະກິດໜຸ່ມໄຟແຮງ!

Categoriesຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​

ເສືອ​ໂຄ່ງ​ລຸຍ​ໄຟ​ລົດ​ດັງ​ເດີມ

ຜະລິດຈາກຫນັງຄວາຍຜ່ານຂະບວນການບົ່ມຫມັກໄດ້ມາດຕະຖານຖືກຕ້ອງຕາມສຸຂະອະນາໄມ ຄວາມແຊບ ແລະ ຄວາມກອບສາມາດຮັກສາໄວ້ຮອດ 6 ເດຶອນ ນໍ້າຫນັກສຸດທີ່ 60 ກຣາມ, ລົດ​ຊາດ​ດັ່ງ​ເດີມ​ໃສ່​ໃບ​ຂີ້​ຮູດ ແລະ ຫມາກ​ເຜັດ ບໍ່​ໃສ່​ສານກັນ​ບູດ ອັດ​ໃສ່​ຖົງ ລາ​ມີ​ເນດ ພ້ອມ ເກ​ສ​ໄນ​ໂຕ​ຣ​ເຈ້ນ  

Categoriesກິດ​ຈະ​ກຳ

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຂາຍ​ຂອງ​ກັບ​ແກ້ມ​ທີ່ 3434 station

ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຂາຍ​ຂອງ​ກັບ​ແກ້ມ​ທີ່ 3434 station ກັບ​ທິມ​ງານ​ການ​ຂາຍ ຂອບ​ໃຈ ​ນ້ອງ ບອບ ມິ່ງ​ບຸບ​ຜາ